Woda żródlana Kryształ - O nas

Firma Grzegorz Kanigowski - Woda Kryształ‚ to Polska firma rodzinna, która powstał‚a w roku 1971, dział‚a wię™c juź na rynku 36 lat.

Od począ…tku swojego istnienia związana jest z produkcją… opartą… na wodzie.

Nie był‚a to oczywiś›cie od razu produkcja wody w tej formie. Wtedy woda z naszego żródła był‚a podstawą… produkcji popularnej oranźady i to był‚ gĹłówny produkt naszej firmy.

Póżniej, kiedy w Polsce nastą…piła transformacja gospodarcza, otwarto wolny rynek firma rozszerzyła swoją… dziaĹłalność‡ o hurtownie z napojami, również alkoholowymi.

I tak po latach pracy, która gł‚ównie miał‚a związek z wodą…, rozpoczeliś›my produkować‡ ją w obecnej formie. Na początku była to tylko sprzedaż hurtowa skierowana do duźych odbiorców.

W roku 1999 postanowiliśmy wejść na rynek detaliczny i skierować‡ naszą… ofertę™ do odbiorców indywidualnych. Od tego momentu firma systematycznie się rozwija i pozyskuje nowych klientów.

Swój ciągł‚y rozwój zawdzięczamy indywidualnemu podejściu do naszych klientów oraz naszemu produktowi Wodzie Kryształ‚.

 

Studio Yabo 2011