Woda żródlana Kryształ - O wodzie

Woda Kryształ‚ czerpana jest ze studni głębinowej, która jest usytuowana w miejscu prastarego koryta Wisł‚y. Od 36 lat nasza firma korzysta z zasobów tego żródła ku zadowoleniu naszych klientów.

Nasza woda jest naturalnie czysta i smaczna, nie ma więc koniecznoś›ci poddawania jest sztucznym procesom oczyszczania ani uzupeł‚niania jej skł‚adnikami mineralnymi.

Oferujemy więc Państwu wodę™ smaczną…, czystą… i jak najbardziej naturalną….

Studio Yabo 2011